Archive for February, 2010

PostHeaderIcon ส้วมอุดตัน ชักโครกตัน drain cloge

ส้วมอุดตัน ชักโครกตัน drain cloge ท่อตันพัทยา ปัญหาท่อตัน  cleaning tool
ชักโครกตัน ท่อตันชลบุรี, ท่ออุดตันบางแสน ท่อน้ำตันพัทยา, ท่อน้ำระยอง, ท่อน้ำทิ้งตันพัทยา
ท่อ ตัน ท่อ น้ำ ทิ้ง ตัน ท่อ ระบาย น้ำ ตัน ท่อ น้ำ อุด ตัน

080-167-1000
ซ่อมท่อตัน ซ่อมส้วมตัน ซ่อมบ่อดักไขมันตัน เราแก้ไขได้ด้วยงูเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำ ห้องครัว อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ โถส้วม  ท่อเมนหลังบ้านไปออกหน้าบ้าน เราช่วยให้ท่าน เรามีเครื่องเครื่องมือที่ทันสมัยจาก USA ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และเชื่อถือได้  ค่าบริการ คิดเป็นจุดๆ ละ 1,500 – 2,500 บาท “กำจัดท่อตัน ส้วมตัน คืองานของเรา –

บริการรวดเร็วทันใจ”
(แก้ไขไม่ได้ ไม่คิดเงิน) รับประกันงานซ่อมนาน 30 วัน หากเกิดปัญหาอีกแก้ไขให้ฟรี
www.drainok.com

ส้วมอุดตัน ชักโครกตัน

ส้วมอุดตัน ชักโครกตัน