Archive for May, 2015

PostHeaderIcon อุปกรณ์เครื่องมือ งูเหล็ก และ ทีมช่าง งูเหล็ก

อุปกรณ์เครื่องมือ งูเหล็ก และ ทีมช่าง

  • งูเหล็ก เครื่องทะลวงท่อ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การันตีคุณภาพมาตราฐานสากล
  • ทีมช่างผ่านการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพในการทำอย่าง
  • ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ รู้ถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี หมดห่วงเรื่องยื้อเหตุ
  • ทีมช่าง ท่อตัน เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ไม่ต้องขุด ไม่ต้องเจาะ ใช้แรงดันน้ำ ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อ
  • เราพร้อมให้คำปรึกษา กับลูกบ้านทุกท่าน และ ราคาเป็นกันเอง

  • http://www.ท่อตันนนทบุรี.com/